Chlamydophila felis

    

Chlamydie (Chlamydiae) jsou intracelulární parazité člověka a mnoha druhů zvířat. Chlamydie nejsou vybaveny vlastním systémem ATP a ke svým metabolickým procesům využívají ATP hostitelské buňky, proto jsou nazývány též jako energetičtí parazité.

Životní cyklus chlamydie

Chlamydie se vyznačují unikátním růstovým cyklem, který zahrnuje infekční elementární tělísko (EB) a retikulární tělísko (RB). Elementární tělísko je metabolicky neaktivní a samo se nereprodukuje; přiblíží se k vnímavé hostitelské buňce, která jej pozře procesem podobným endocytóze zprostředkované receptorem. V útvaru zvaném endozom zůstává v průběhu celého růstového cyklu. Endozom se v důsledku opakované reprodukce zvětšuje a je v napadené buňce patrný morfologicky jako tzv. inkluzní tělísko. Po několika hodinách od vstupu do buňky se EB transformuje ve větší, neinfekční, ale metabolicky aktivní retikulární tělísko. Následně se retikulární tělíska dělí binárním dělením a poté opět kondenzují v infekční elementární tělíska. Délka růstového cyklu je závislá jak na kmenu chlamydie tak i hostitelské buňce. Obvykle trvá 48-72 hodin. Růstový cyklus chlamydií většinou končí roztržením (lýzou) buňky a výsevem infekčních elementárních tělísek. Někdy jsou intaktní inkluze vypuzovány z buňky exocytózou, která se uplatňuje také při uvolňování elementárních tělísek v případě chronické infekce.

Taxonomie

Dříve čeleď Chlamydiaceae zahrnovala jediný rod Chlamydia se čtyřmi druhy: C. trachomatis, C. psittaci, C. pneumoniae a C. pecorum. Na základě analýzy ribozomální RNA došlo k reorganizaci systému (taxonomie), některé druhy byly přejmenovány a některé kmeny C. trachomatis a C. psittaci byly klasifikovány jako nové druhy. Dnes čeleď Chlamydiaceae zahrnuje dva rody:

rod Chlamydia (C.) v němž jsou klasifikovány druhy C. trachomatis, C. suis a C. muridarum
rod Chlamydophila (Ch.) zahrnující druhy Ch. pneumoniae, Ch. psittaci, Ch. abortus, Ch. pecorum, Ch. felis a Ch. caviae.
Genom Ch. felis byl sekvenován a publikován v roce 2006 (Azuma et al. 2006).

Přenos infekce

Primárním cílem Ch. felis je spojivka a infekci většinou provází konjunktivitida (zánět spojivek). Přítomnost Ch. felis je následně zjištěna až u 30% koček postižených zejména chronickou konjunktivitidou. Ch. felis není schopná přežít mimo hostitele a přenos infekce vyžaduje blízký kontakt mezi nakaženými zvířaty. Přenos infekce očním sekretem představuje zřejmě nejvýznamnější způsob nákazy mezi kočkami. Infekce spojivkovým sekretem obvykle ustává asi 60 dnů po infekci, ale může se vyvinout přetrvávající infekce.

Výskyt infekce

Výskyt infekce je samozřejmě vyšší, v případě koček chovaných ve větších počtech, zejména v chovatelských stanicích a je tedy pravděpodobnější u šlechtěných koček. Nejvíce případů nákazy se vyskytuje u mladých koček ve věku do 1 roku. U více než 10% neočkovaných chovaných koček byly prokázány protilátky proti Ch. felis. U 12-20% koček s klinickým nálezem konjunktivitidy anebo onemocněním horních cest dýchacích byla pomocí PCR prokázána nákaza Ch. felis. Prevalence u zdravých koček je nízká. U koček, které nevykazují žádné klinické příznaky, je zřejmě nižší než 3% (Di Francesco et al, 2004).

Klinické příznaky

Inkubační doba infekce Ch. felis je obvykle 2-5 dnů. Příznaky obvykle začínají u jednoho oka a při progresi infekce zpravidla dochází k bilaterálnímu postižení. Na začátku je výtok vodnatý, později přechází na hlenovitý nebo hlenohnisavý. Charakteristickým příznakem chlamydiové infekce je chemóza (jedná se o otok a zduření spojivky, v typickém případě zduření kolem rohovky připomíná pootevřenou mušli - chemosis pochází z řeckého cheme - škeble). Může se rozvinout těžká konjunktivitida s extrémním překrvením mžurky, blefarospasmem a nepříjemnými pocity v očích. Respirační příznaky jsou obecně minimální a u koček s respiračním onemocněním bez současného postižení očí je infekce způsobená Ch. felis nepravděpodobná. Krátce po nakažení se mohou objevit krátkodobé horečky, nechutenství a úbytek hmotnosti, ačkoliv většina koček zůstává v dobré kondici a potravu neodmítá.

Diagnostika

Spektrum diagnostických metod zahrnuje množství technik pro přímý průkaz infekční agens (např. PCR, kultivační metody) i nepřímý důkaz serologickými metodami (např. ELISA, průkaz protilátek imunofluorescencí). V laboratoři Genomia je prováděno přímé stanovení Chlamydophila felis ve vzorku metodou real-time PCR. Jedná se o vysoce citlivou a spolehlivou metoda, která detekuje přítomnost DNA Chlamydophila felis.
Pro diagnostiku infekce Chlamydophila felis jsou běžně používány tampony pro odběr vzorku výtěrem očí. Pro provedení vyšetření metodou PCR je velmi důležitá správná technika výtěru. Přestože je Chlamydophila felis intracelulární mikroorganismus, je nutné získat dostatečného množství buněk spojivky. Chlamydophila může být též prokázána z vaginálních výtěrů, výtěru konečníku, z tkání abortů; tyto vzorky jsou zřídka využívány k diagnostickým účelům.

Léčba onemocnění

Infekci Chlamydophila u koček lze efektivně léčit antibiotiky, přičemž systémová antibiotika jsou účinnější než místní. Tetracykliny jsou obecně považovány v případě chlamydiových infekcí za antibiotikum volby. Doporučená léčba trvá obvykle nejméně 4 týdny. Zamezení kontaktu mezi kočkami a obvyklá hygienická opatření napomáhají k zajištění kontroly nad šířením infekce.

Očkování

Kočky je možné očkovat multivalentními vakcínami na bázi celých chlamydiových organismů. Dostupné vakcíny jsou deaktivované nebo modifikované živé vakcíny. Očkování nechrání přímo před infekcí, ale tlumí vznik klinických příznaků. Srovnávací studie deaktivovaných a modifikovaných živých vakcín v současné době nejsou dostupné. Očkování je třeba zvážit, pokud v minulosti byl potvrzen výskyt chlamydiové infekce. Kočky, které jsou spolu delší dobu, by měly být očkovány pravidelně. Vakcinace koťat se obvykle provádí mezi 8. a 10. týdnem věku, druhá injekce následuje o 3-4 týdny později. U koček s přetrvávajícím rizikem expozice se doporučuje každoroční přeočkování.

 

V laboratoři Genomia:

Obvyklá doba vyšetření: 4 dnů Cena za 1 test: 660 Kč s DPH
Cena za 3+ testů: 540 Kč s DPH CZK / EUR / USD

 

Zdroj: www.genomia.cz/cz/test/chla_felis/

 

pokračovat na: FHV