DATABÁZE KOČEK TESTOVANÝCH NA HCM A PKD

Jedná se o nezávislou databázi, která není aktivitou chovatelů, ale osob, kterým jde o co možná největší zamezení šíření těchto nemocí. Snažíme se o vybudování sítě chovatelů, kteří testují na dědičné nemoci a tak se budeme postupně snažit vytvořit přehled pravidelně vyšetřovaných koček a kocourů z chovu, ale také kastrátů i pozitivních jedinců, kteří nikdy do chovu nezasáhli, a kočiček na HCM uhynulých.

Do databáze zařazujeme kočky pouze na základě žádosti majitele/chovatele a zaslání rodokmenu a průkazného výsledku vyšetření od kvalifikovaného veterináře či laboratoře majitelem/chovatelem. Velice si ceníme chovatelů, kteří své pozitivní jedince sami zveřejní. Rozhodně neznamená, že chovatel, u kterého se vyskytne HCM je nespolehlivý chovatel. Spolehlivý chovatel ale takové zvíře vyřadí z chovu, aby zabránil šíření této nemoci. Zveřejnění pozitivní kočičky také neznamená, že vadné geny nesou všichni předkové a příbuzní, je třeba pečlivě zvažovat souvistlosti.
Databáze testovaných koček je rozdělena podle plemen a dále podle chovatelských stanic. Databáze jednotlivých plemen najdete v záložkách google tabulky. U kočiček je uvedeno jméno majitele/chovatele, datum narození, jména rodičů, informace, zda se jedná o chovnou kočku nebo kastráta, data a druhy testů a jméno veterinárního lékaře, který testy prováděl, případně datum úmrtí.  Kočky jsou do databáze zařazeny po zaslání požadovaných dokumentů majitelem nebo chovatelem kočky. Informace jak zaslat údaje do databáze naleznete zde:  PRO CHOVATELE/MAJITELE, KTEŘÍ CHTĚJÍ KOČIČKY ZAŘADIT DO DATABÁZE.
Údaje v databázi majitel/chovatel po zapsání vždy odkontroluje, za jejich správnost neneseme odpovědnost. 

Pokud jste majitel kočky a hledáte informace, zde jsou informace, jak číst v databázi: INFORMACE PRO MAJITELE.

Zde také najdete odkazy na mezinárodní databáze: www.hcmtest.com/ , www.pawpeds.com.

 

DATABÁZI TESTOVANÝCH KOČEK NALEZNETE ZDE: