Doporučení pro testování a chov

Zdroj informací: https://pawpeds.com/healthprogrammes/recommendations_cs.html

Následující doporučení byla vypracována prozatím pro mainské mývalí kočky. Pro jiná plemena mohou být vhodna dopročení trochu jiná,  snad časem budou k dispozici více doporučení specifických pro jednotlivá plemena.

Doporučení pro testování:

První vyšetření by mělo být provedeno ve věku 1 rok, před tím, než je kočka použita v chovném programu. Další vyšetření jsou doporučitelná každoročně až do věku nad 3 roky. Poté se vyšetření doporučuje ve věku 5-ti let. Pokud jde o kočky velmi cenné pro další chov nebo o takové, které se nacházejí v riskantní pozici (podezřelý výsledek vyšetření nebo mají blízké příbuzné u kterých bylo diagnostikováno HCM), bylo by moudré provádět vyšetření dále, například ve věku 8 let. Prosím,uvědomte si, že toto je pouze všeobecný názor, který by měl být interpretován individuálně pro každou kočku.

Doporučení pro chov:

Také zde se jedná o všeobecná doporučení, k nimž by mělo být přihlíženo pro každý jednotlivý případ zvlášť.
*) Blízcí příbuzní zde představují sourozence, rodiče a potomstvo.

Normální srdce:
Kočka se statutem normální srdce na základě vyšetření a bez blízkých příbuzných, kteří by byli diagnostikováni s HCM může být samozřejmě použita v chovu s ohledem na HCM.

Diagnostikovaná s HCM:
Kočky diagnostikované s HCM jakéhokoliv stupně nemohou být použity v chovu.

Kočky s výsledkem vyšetření: podezřelá

Podezřelá znamená, že během vyšetření bylo v srdci bylo nalezeno něco, co není "normální", ale v době vyšetření není známo, zdali se jedná o HCM nebo zdali se toto může vyvinout v HCM nebo ne... neznamená to automaticky, že se u kočky vyvine HCM!!!! Slovo "podezřelé" znamená přesně "podezřelé". Anomálie může být způsobena dalšími věcmi, jako je vysoký krevní tlak, nedostatečnost ledvin nebo něco jiného. Kočka může také mít normální odchylku vzhledem ke "standardním hodnotám", jako např. že papilární svaly mohou být trochu větší, než ty, se kterými se setkáváme u průměrné kočky, pouze další vyšetření může ukázat, zdali se jedná o HCM či nikoliv.

U koček, které mají podezřelý výsledek vyšetření by se mělo postupovat následovně:
Podezřelá, mladší jak 2 roky:
Pokud je kočka mladší jak 2 roky, když je provedeno vyšetření, není doporučeno použití této kočky dosud v chovu. Místo toho by mělo být provedeno další vyšetření, když je kočka starší jak 2 roky.
Podezřelá, 2 - 3 roky:
Pokud je kočka ve věku 2 - 3 roky, když je prováděno vyšetření, chov by měl být plánován pokud je to absolutně nezbytné, pokud kočka neměla žádné potomstvo dříve. Druhý partner by měl mít samozřejmě normální srdce a neměl by mít žádné blízké příbuzné*, kteří byli diagnostikováni s HCM. Tato koťata by neměla být použita v chovném programu s časovým omezením. Tento zákaz nepoužít koťata pro chov může být vzat zpět, pokud rodič s vysokým stupněm rizika má normální srdce nebo je stále podezřelý v dalším testu ve věku 3 roky.
Podezřelá, starší jak 3 roky:
Pokud kočky byla starší jak 3 roky, když bylo prováděno vyšetření, kočka může být použita v chovném programu, ale musí být pářena pouze s takovou Mainskou mývalí, která má normální srdce a která nemá žádné blízké příbuzné diagnostikované s HCM.
 

Blízcí příbuzní postižených koček

Jestliže je kočka diagnostikována s HCM, doporučuje se pro blízké příbuzné* následující:
Blízký příbuzný byl diagnostikován s HCM, u kočky samotné je srdce normální, když je mladší jak 2 roky:
Nedoporučuje se použít tyto kočky v chovu dokud nebude provedeno další vyšetření ve věku 2 roky.
Blízký příbuzný byl diagnostikován s HCM, u kočky samotné je srdce normální ve věku 2 - 3 roky:
Je doporučován nejvýše 1 vrh, pokud kočka neměla dříve potomstvo. Druhý partner by měl mít normální srdce a žádné blízké příbuzné* diagnostikované s HCM. Nedoporučuje se použít koťata z tomto vrhu v chovu po omezenou dobu. Toto doporučení nepoužít koťata pro chov může být vzato zpět, pokud rodič s vysokým rizikem stále nevykazuje žádné příznaky HCM ve věku 3 let.
Blízký příbuzný byl diagnostikován s HCM, u kočky samotné je srdce normální, když je starší jak 3 roky:
Pokud kočka stále nevykazuje žádné známky HCM ve věku 3 roky, může být tato kočka použita v chovném programu. Měla by však přednostně být pářena s kočkou, které nemá žádné riziko (není podezřelá nebo není kočkou s blízkými příbuznými diagnostikovanými s HCM).
Pokud kočka byla diagnostikována s podezřelým srdcem a také má blízké příbuzné, kteří byli diagnostikováni s HCM měli byste být zvláště opatrní.
  

Pokračovat na: Tromboembolismus