FeLV - Feline Leukemia Virus - kočičí leukémie

 

FeLV je retrovirus, který v organismu rozvíjí mnohačetné klinické příznaky od poruch funkce imunitního systému po nádorové lymfoproliferativní změny. Všechny retroviry (včetně FeLV, FIV a HIV) produkují enzym reversní transkriptázu, která jim umožňuje vložení kopie jejich vlastní DNA do buněk, které infikují. Ačkoli jsou si FeLV a FIV velmi podobné, v lecčem se liší, například tvar FeLV je spíše kulatý, FIV pak spíše protažený. FeLV a FIV mají i zcela odlišnou genetickou výbavu a jejich proteiny se liší jak tvarem, tak složením. Ačkoli mnoho příznaků FIV a FeLV je společných, konkrétní způsob vzniku se liší.

Přenos FeLV

Pro přenos infekce je nutný přímý kontakt mezi kočkami. FeLV je přenosný slinami, krví a nelze vyloučit ani přenos pohlavním stykem. Častá je nákaza kojených koťat přes matku, kvůli přítomnosti viru v mléce a mlezivu.

Kočky infikované FeLV jsou jasným zdrojem infekce. Virus je vylučován ve velmi vysokém množství ve slinách a nosním sekretu, je přítomen i v moči, výkalech a mléce. K přenosu z kočky na kočku dochází nejčastěji při pokousání, zřídka i díky společnému soužití (např. používání stejných misek a toalety).

Výskyt FeLV

FeLV infikované kočky se nachází po celém světě, ale výskyt nákazy se mění v závislosti na jejich věku, zdraví, životním prostředí a životním stylu. Ve Spojených státech je přibližně 2 až 3% všech koček nakažených FeLV. Infekce FeLV se v zemích západní Evropy obecně pohybuje okolo 6 % (může dosahovat až 50% u koček chovaných ve vyšších koncentracích). U koček ve velmi dobrých podmínkách, chovaných individuálně v uzavřeném chovu, představuje nákaza asi 1 %. V České republice se přítomnost antigenu FeLV v krvi vyšetřovaných koček pohybuje stále okolo 10 %.

Průběh infekce FeLV

Po nakažení virem se u kočky nemusí projevit žádné klinické příznaky, ale stává se šiřitelkou viru na ostatní kočky. Onemocnění se dále může vyvíjet jako ztráta imunity (kočka se stává vnímavou pro kteroukoli infekci) nebo méně často jako tvorba lymfomů (nádorů), které se mohou vyskytovat v podkoží, v mízních uzlinách, na střevech apod.

Virus kočičí leukémie působí na organismus kočky mnoha způsoby. Je nejčastější příčinou rakoviny u koček. Sekundárními projevy jsou časté poruchy krvetvorby, vedoucí k oslabení imunity kočky a omezení schopnosti bránit se proti různým infekcím. Infekce, které nejsou pro zdravou žádným ohrožením, mohou být pro kočku nakaženou FeLV fatální.

Během časných stadií infekce obyčejně kočky nevykazují žádné příznaky onemocnění. Kočky mohou vydržet bez příznaků několik týdnů či měsíců. Postupem času se však zdraví kočky postupně zhoršuje, nebo se střídají období nemoci s obdobím relativního zdraví. Příznaky mohou zahrnovat ztrátu chuti k jídlu, úbytek na váze, zhoršující se stav srsti, zvětšené lymfatické uzliny, přetrvávající horečku, zánět dásní, infekce kůže, močového měchýře a horních cest dýchacích, přetrvávající průjem, záchvaty, změny chování a další neurologické poruchy, různá oční onemocnění, u březí kočky nedonošení koťat či samovolný potrat.

FeLV je přítomen v krvi během dvou různých stadií infekce:

Počáteční fáze infekce - během této fáze jsou některé kočky schopny vyvinout účinnou imunitní reakci, odstranit virus z krevního oběhu a zastavit postup na sekundární fázi

Sekundární fáze - dochází k přetrvávající infekci kostní dřeně a dalších tkání. Postupné zhoršování stavu, smrt.

Terapie

Nespecifická terapie je zaměřena na omezení oportunních infekcí a podporu celkového zdravotního stavu. Jedná se zejména o zahájení infuzní terapie, podání širokospektrálních antibiotik a antiparazitik. Úspěch závisí do značné míry na rozsahu poškození imunitního systému a lze jej očekávat zejména v prvních stadiích onemocnění. V úvahu připadají preparáty s imunostimulační a protinádorovou aktivitou. Přidávat do krmné dávky více vitamínů, antioxidantů, omega mastných kyselin. Vyvarovat se stravy jako je syrové maso, vejce, nepasterizované výrobky kvůli riziku bakteriálních a parazitárních infekcí. Podmínkou terapie je úzká spolupráce majitele s ošetřujícím veterinárním lékařem a pravidelná kontrola zdravotního stavu pacienta, zahrnující i opakovaná laboratorní vyšetření.

Prevence

Prevence spočívá v komplexním využití chovatelských možností. Je třeba zdůraznit zásadu izolace pozitivního jedince k zamezení šíření infekce v populaci. Díky optimalizaci péče a podmínek chovu mohou FeLV pozitivní kočky přežívat několik let bez zjevných zdravotních komplikací. Mezi taková opatření patří omezení stresu, plnohodnotná výživa a pravidelné odčervení. Všechny zdravotní komplikace musí být konzultovány a bezprostředně ošetřeny veterinárním lékařem. Pokud je indikován chirurgický zákrok, je třeba informovat veterinární personál o nosičství FeLV u pacienta, aby bylo možno zajistit optimální pooperační péči a izolaci pacienta na klinice. Izolace v domácnosti umožňuje včas zaznamenat projevy zhoršení zdravotního stavu. U imunosuprimovaného pacienta je tímto opatřením zároveň omezeno riziko dalších infekcí. V žádném případě nelze u FeLV pacientů aplikovat živé vakcíny.

Prognóza

U pacientů s chronickými zdravotními komplikacemi, u nichž byla testem prokázána přítomnost FeLV, je dlouhodobá prognóza nepříznivá. Pokud je onemocnění odhaleno již v počátečních fázích, lze očekávat přežití pacienta po dobu několika let. Obzvláště nepříznivá prognóza je u koťat s kombinovanými infekcemi FIV/FeLV, FIV/FIP.

Kočky by měly být testovány na FeLV a FIV vždy, když jsou nemocné; bez ohledu na věk, negativní výsledky předchozích testů a stav vakcinace.

Reference:
Monitoring infekčních onemocnění koček v České republice (1993 - 2003), Z. KNOTEK, Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců, Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Veterinářství 2004;54:4-8
Nemoci psa a kočky II. Díl, Prof. MVDr. Miroslav SVOBODA, CSc. Prof. David F. SENIOR, D.V.M., BVSc, dipl. ACVIM, dipl. ECVIM-CA Doc. MVDr. Jaroslav DOUBEK, CSc. MVDr. Jiří KLIMEŠ, Csc.; Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ); Noviko, a. s. Brno 2001
Feline leukemia virus. Immunization and prevention.; Loar AS.;Vet Clin North Am Small Anim Pract. 1993 Jan;23(1):193-211
Immunomodulation therapy for feline leukemia virus infection.; McCaw DL, Boon GD, Jergens AE, Kern MR, Bowles MH, Johnson JC.; Department of Veterinary Medicine, College of Veterinary Medicine, University of Missouri, Columbia 65211, USA; J Am Anim Hosp Assoc. 2001 Jul-Aug;37(4):356-63.

 

V laboratoři Genomia:

Obvyklá doba vyšetření: 3 dnů Cena za 1 test: 880 Kč s DPH
Cena za 3+ testů: 792 Kč s DPH CZK / EUR / USD
 

Zdroj: www.genomia.cz/cz/test/felvpcr/

 

pokračovat na: FIP