GM2 Gangliosidosa u barmských koček

 

Gangliosidosy jsou třídou dědičných onemocnění známých jako „lysozomální střádavé poruchy". Jsou charakterizovány hromaděním nezpracovaného materiálu v lysozomech. Lysozomy jsou trávícím systémem buněk a odpovídají za odbourávání komplexních chemických látek tak, aby mohly být dále recyklovány.

GM2 gangliosidosa je fatální progresivní neuropatické lysozomálně střádavé onemocnění, způsobené nedostatečnou aktivitou enzymu β-N-acetylhexosaminidasy, při kterém dochází k hromadění GM2 gangliosidu v mozkové tkáni.

Existuje několik typů mutací způsobující gangliosidosu u různých druhů koček. Mezi první příznaky gangliosidosy patří třes hlavy a zadních končetin, nejistá chůze, široký postoj a nenadálé pády. Nástup onemocnění a následný progres se liší dle konkrétního typu mutace. GM2 u barmských koček má časný nástup a závažné příznaky jsou zřejmé již od 3 měsíců věku. Pozdními příznaky nemoci jsou ztráta pohyblivosti zadních končetin, slepota či epileptické záchvaty. Koťata barmských koček postižených GM2 gangliosidosou stěží přežívají věk 6 měsíců.

U barmských koček byla nalezena delece 15 párů bází obsahující sestřihové akceptorové místo intronu 11. V případě přítomnosti mutace dochází k nesprávnému sestřihu RNA, odstranění exonu 12 z mRNA a vzniku předčasného stopkodonu. Kromě toho tato delece aktivuje nová sestřihová místa v RNA a vznikají tak nové transkripty, které nejsou u zdravých koček detekovány (Bradbury et al., 2009).

GM2 gangliosidosa je autosomálně recesivní onemocnění. To znamená, že se nemoc rozvine pouze u jedinců, kteří zdědí od obou svých rodičů mutovaný gen; tito jedinci se označují P/P (positivní / positivní). Přenašeči mutovaného genu (N/P, tzn. negativní / positivní) jsou klinicky zdraví, ale přenášejí nemoc na své potomky. V případě krytí dvou heterozygotních jedinců (N/P) bude teoreticky 25 % potomků zcela zdravých, 50 % potomků přenašečů a 25 % zdědí od obou rodičů mutovaný gen a budou postiženi GM2 gangliosidosou (P/P).

Lysozomální enzym klíčový pro rozvoj GM2 je β-N-acetylhexosaminidasa, odpovědná za odstranění koncového N-acetyl-galaktosaminu z GM2 gangliosidu. Funkční hexosaminidasa potřebuje ke správné funkci koordinovanou akci tří různých proteinů, nonhydrolytického GM2 aktivátoru a dvou hydrolytických podjednotek a a b. Podjednotky se mohou kombinovat za vzniku dvou hlavních hexosaminidasových isozymů, každý s jinou substrátovou specifitou - HexB (bb) a HexA(ab). Tudíž defekt jednoho z tří potřebných proteinů zapříčiní jeden typ GM2 gangliosidosy. Variantu AB způsobuje nefunkční GM2 aktivátor, variantu B nefunkční a podjednotka a variantu 0 nefunkční b podjednotka.

Citace:
A. M. Bradbury et al.: Neurodegenerative lysosomal storage disease in European Burmese cats with hexosaminidase b-subunit deficiency, Molecular Genetics and Metabolism, 2009

 

V laboratoři Genomia:

Obvyklá doba vyšetření: 7 dnů Cena za 1 test: 950 Kč s DPH
Cena za 3+ testů: 850 Kč s DPH CZK / EUR / USD

 

Zdroj: www.genomia.cz/cz/test/gm2/