5. KASTRACE KOČEK POD DROBNOHLEDEM

19.06.2014 11:47

 Každý, kdo chová kočku se s tím jistě setkal. Pravděpodobně máte již kastrovanou kočičku nebo kocoura a veterinář vám vysvětlil o co se jedná. Ale známe skutečně odpovědi na všechny otázky, které by nás měly zajímat?

I. KASTRACE U SAMIC KOČKY DOMÁCÍ

Nechat vykastrovat kočičku je důležitá část základní péče. Kastrace v mladém věku pomáhá předcházet vzniku rakoviny mléčné žlázy a zejména nechtěným koťatům, hlučným projevům kočičí říje včetně problémů se značkováním u vás doma. Následující seznam uvádí nejčastější otázky týkající se kastrace sestavené za pomoci veterinářů a pokusí se na ně odpovědět. Je známo, že i když je kastrace dnes už jakousi rutinou a běžně žádanou procedurou, mnoha chovatelům nejsou stále některá fakta známá. Doufáme tedy, že náš článek přispěje k většímu rozšíření obzorů.

1. Co je vlastně při kastraci z těla odstraněno ?
2. Jak dlouho musí kočka zůstat u veterináře ?
3. Bude mít stehy ?
4. Co mám očekávat v průběhu uzdravování ?
5. Co když zrovna v době kastrace prožívá říji ?
6. Co když v době kastrace čeká koťátka ?
7. Ovlivní kastrace její osobnost ?
8. Za jak dlouho po vrhnutí koťat může být kočka kastrována ?
9. V jakém věku může být kastrace provedena ?
10. Ztloustne a zleniví moje kočka po provedení kastrace ?
11. Může po kastraci opět prožívat období říje ?

1. Co je vlastně při kastraci z těla odstraněno ?

Kastrace u koček se obvykle provádí dvěma způsoby. Tzv. ovariohysterektomie je zákrok, kdy jsou z těla kočky chirurgicky odstraněny vaječníky, vejcovody a děloha.
Tzv. ovariektomie je zákrok, kdy jsou odstraněny pouze vaječníky.
V případě samic koček nemá ani jedna z metod zvláštní výhody či nevýhody. Pokud jsou v průběhu zákroku zjištěny na děloze jakékoliv patologické změny, doporučuje se ji odstranit.

Existuje alternativní řešení kastrace a tou je sterilizace. Ta spočívá v podvázání vaječníků. Sterilizace ale neovlivňuje hormonální hladinu, kočka stále bude mít říji, i když nebude moci zabřeznout. Sterilizace také nemá žádný efekt jako ochrana před rakovinou. Současně může dojít i ke vstřebání podvazujícího materiálu a tím obnovení plodnosti kočky.

2. Jak dlouho musí kočka zůstat u veterináře ?

Kastrace není náročná operace, trvá cca 30 minut a je prováděna v narkóze. V malých veterinárních ordinacích si kočičku můžete vyzvednout hned po provedení zákroku a nechat jí probouzet doma. V takovém případě jí dopřejte klidné, teplé místo, odkud nemůže spadnout. Vodu a krmení začněte podávat až po nabytí úplného vědomí, aby nedošlo ke zvracení.
Pokud zákrok provádí větší veterinární klinika nebo to zařízení malé ordinace umožňují, kočka je umístěna po zákroku do boxu, kde jí uloží a počkají na její probuzení z narkózy. Pak si pro ni může přijít její majitel. Časově asi za 2 hodiny.

3. Bude mít stehy ?

V zásadě existují dvě možnosti zašití rány – vnitřními vstřebatelnými stehy a klasickými vnějšími stehy. Když se rána uzavírá vstřebatelným šicím materiálem je celé vlákno schováno uvnitř rány. Nehrozí tak vykousání stehů, hojení je rychlejší a rána po zhojení lépe vypadá. Při šití vnějšími stehy se tyto vytahují po 7 – 10 dnech v závislosti na hojení rány.

4. Co mám očekávat v průběhu uzdravování ?

Vzhledem k povaze zákroku je uzdravovací proces rychlý a v naprosté většině bez komplikací. Kočka je již druhý den schopna normálního pohybu.
Následující dny si může zvíře začít ránu olizovat nebo okusovat, v takovém případě mu v tom musíte zabránit např. nasazením ochranného límce, nošením přelepeného košíku nebo použitím ochranného oblečku, ponožky apod. Domněnka, že sliny mají hojivý účinek, je naprosto nesprávná. V tlamičce zvířete žije mnoho druhů bakterií, kterými se olizovaná rána infikuje, navíc jazyk zvířat je velmi drsný, obzvláště u koček, a dochází tak navíc k mechanickému poškozování a následnému mokvání kůže v okolí rány. Tak se proces hojení komplikuje. Ránu udržujte v čistotě a suchu.

5. Co když zrovna v době kastrace prožívá říji ?

Pokud kočky prožívají období říje s problémy, jsou hlučné a trvá to dlouho, bývá kastrace jediným rychlým a účinným řešením jak tomu zamezit. Obvykle se kočky kastrují v přímo v období říje jen zřídka, většinou k tomu dochází, když majitel včas nerozpozná, že kočka v říji skutečně je. V tomto období je totiž kastrace poněkud složitější z důvodů překrvení tkáně a rozšíření cév. Kastrace v říji sebou nenese žádné zvýšené riziko, ale vzhledem k delšímu trvání operace může být vyžadován finanční příplatek a případně i delší rekonvalescence.

6. Co když v době kastrace čeká koťátka ?

Kastrace může být provedena v kterékoliv době, to znamená i v době, kdy kočka čeká koťátka. Mnohokrát si majitel ale není vědom, že jeho kočka je těhotná. Pokud máte nejasnosti nebo podezření na těhotenství, ale nejste si jisti, informujte o tom svého veterináře ještě před zahájením operace. Řezná rána může být opět zavřena a těhotenství může proběhnout nebo může být provedena kastrace a vyvíjející se koťata jsou odstraněna spolu s dělohou. Vzhledem k práci navíc a delšímu času si mohou někteří veterináři počítat speciální příplatek za kastraci těhotné kočky. Někteří veterináři také mohou odmítnout kastrovat kočku ve vyšším stadiu těhotenství. Ovšem z hlediska obrovského počtu toulavých a opuštěných koček, kterým se každým rokem rodí spousta koťat, je bezesporu doporučováno kočky kastrovat i pokud jsou těhotné než riskovat, že narozená koťata budou bez domova, strádat hladem a nemocemi na ulici.

7. Ovlivní kastrace její osobnost ?

U koček je přinejmenším půl roku reprodukční funkce potlačena (cykly jsou jaře a v létě). Což znamená, že se většinu roku chová jako kdyby byla kastrovaná a její osobnost se v této době nijak nemění, na rozdíl od období říje, kdy bývá extrémně citlivá a rozpustilá, čemuž zamezí právě kastrace.

8. Za jak dlouho po vrhnutí koťat může být kočka kastrována ?

Vývoj mléčných žláz, který přichází spolu s kojením může kastraci mírně ztížit. Ideální je kastraci provést cca jeden měsíc po odstavení koťátek. Ale pozor – pokud majitel není dostatečně obezřetný může kočka v této jednoměsíční lhůtě opět otěhotnět.

9. V jakém věku může být kastrace provedena ?

Nejvhodnějším věkem pro kastraci kočky je již doba dospívání, tzn. 5. – 7. měsíc života. Některé zdroje uvádí i pozdější věk, např. 7. – 12.měsíc, ale podle nejnovějších informací z výzkumů je možné zákrok provést dříve. Některá specializovaná pracoviště dokonce kastrují kočky ve věku pouhých osmi týdnů a pokud má veterinář dostatečnou praxi, je prokázáno, že nehrozí žádné zdravotní riziko. 

10. Ztloustne a zleniví moje kočka po provedení kastrace ?

Hormon estrogen působí na zvýšení přirozené touhy v těle kočky a nízká hladina estrogenu nebo jeho úplné vymizení z těla po kastraci tuto touhu snižuje nebo ji zcela potlačí. Je třeba si uvědomit, že estrogeny kolují v těle kočky pouze v době páření, takže z hlediska chování (i chuti k jídlu) by neměla nastat žádná změna oproti době, kdy páření neprožívá.

11. Může po kastraci opět prožívat období říje ?

Bez vaječníků není možné, aby kočka prožívala období říje. Výjimečně se stává, že pokud veterinář není důsledný může v těle kočky zbýt část vaječníkové tkáně. To může vést k některým projevům chování jakoby v říji, i když kočka nemůže otěhotnět pokud jí byla odstraněna i děloha. V takovém případě se kočce dělají další testy nebo chirurgický průzkum pro zjištění a odstranění takové tkáně.

II. KASTRACE U SAMCŮ KOČKY DOMÁCÍ

Kastrace kocourů je nutným správným krokem jak zabezpečit, aby vyrostli v milující a přizpůsobivé obyvatele domu a stali se součástí vaší rodiny. Jedním z hlavních důvodů je snížení důsledků nežádoucího chování spojeného s říjí, které je sice v kočičím světě normální, ale pro kocoury také nebezpečné a leckdy ohrožující jejich život.

Hlavní výhody:

1. toulání

* v 90% případů kastrace kocourů postupně sníží a zcela odstraní jejich toulky
* přibližně u 60% vykastrovaných kocourů má zákrok okamžitou účinnost

1. pouliční boje

* v 90% případů kastrace postupně sníží a zcela odstraní tyto projevy říje
* přibližně u 60% vykastrovaných kocourů vymizí toto chování ihned

1. značkování

* v 90% případů po kastraci postupně značkování zcela vymizí
* u 80% vykastrovaných kocourů vymizí značkování ihned

1. Co se přesně při kastraci kocourů děje ?
2. Jaký je vhodný věk pro kastraci ?
3. Jaký je průběh rekonvalescence ?

1. Co se přesně při kastraci kocourů děje ?

Kastrace kocourů je daleko jednodušší a méně náročnější zákrok než kastrace samic. I s přípravou trvá asi 15 minut. Jedná se o oboustranné odnětí samčích pohlavních orgánů – varlat, zákrok probíhá v celkové anestézii. Podmínkou k bezpečnému uspání zvířete je lačný žaludek, proto nezapomeňte odebrat kocourovi jídlo asi 12 hodin před začátkem operace. Samotný zákrok probíhá tak, že šourek je naříznut na dvou místech – nad každým varletem je samostatný řez. Obě varlata se vyjmou a každému zvlášť se podváže semenný provazec a vyživující céva vstřebatelným šicím materiálem. Poté se obě varlata odstřihnou a semenné provazce se nechají vklouznout zpět do operačních ranek. Na závěr se aplikuje antibiotický zásyp přímo do ranek a zákrok je u konce. Kastrační ranky jsou miniaturní a nezašívají se, aby mohl sekret volně odtékat a nevznikaly otoky.
Na menších klinikách se vydávají kocouři ihned, na větších klinikách, kde fungují i hospitalizační centra se vydávají zhruba po 1 – 2 hodinách, aby byl zajištěn hladký průběh pooperační rekonvalescence.

2. Jaký je vhodný věk pro kastraci ?

Podle nejnovějších doložených průzkumů lze zákrok provádět prakticky již od 8. týdne věku. Někteří veterináři doporučují kastrace mezi 3. a 5. měsícem života, jiní později cca kolem 5. – 7. měsíce života. Další názor, který má své stálé uplatnění v praxi je kastrace až v 1 roce života - až se dokončí tělesný i psychický vývoj,. Jedním z vodítek může být doba, kdy kocour začne poprvé značkovat. 

kočky z útulku
Je třeba připomenout, že na kastraci není nikdy pozdě, výše uvedená tabulka samozřejmě platí za předpokladu, že máte kocourka od raného kotěcího věku a máte možnost se rozhodnout. Dle studií z amerických veterinárních průzkumů nebylo prokázáno, že by tzv. brzká kastrace v období od 8. týdnů do 5. měsíce měla jakékoliv zdravotní následky do kočky z útulku
Je třeba připomenout, že na kastraci není nibudoucna. Často se uvádí, že takto brzká kastrace i kastrace v období 5. – 7. měsíce způsobuje ucpávání močových cest a pozdější zvýšené riziko zánětů a nemocí. Ovšem fakt je ten, že to nezávisí na věku, kdy je kastrace provedena, neboť dle srovnávacího výzkumu je počet kocourů kastrovaných dříve i počet kocourů kastrovaných později, kteří trpí zánětem močových cest v průměru naprosto srovnatelný.

3. Jaký je průběh rekonvalescence ?

Vzhledem k jednoduchosti a nenáročnosti zákroku se nepředpokládají žádné komplikace, nedochází ke krvácení ani k zanícení rány, pokud jsou udržovány vhodné podmínky. Po probuzení držte kocoura 1 – 2 dny doma pod dohledem, na kontroly většinou není nutné docházet.
Ojediněle se mohou vyskytnout infekce kastračních ran, sklouznutí podvazů nebo nesnášenlivost na některý typ anestetik, léčiv nebo vláken. Pokud budete pozorovat jakékoliv nenormální projevy, neprodleně navštivte svého veterináře.

(zdroj www.marvistavet.com, www.srdcemprokocky.cz)