6. KASTRACE KOČKY KROK ZA KROKEM

19.06.2014 13:36

 

Kočka je uspána injekčními anestetiky a operační pole je vyholeno.  
Operační pole je omyto a desinfikováno roztokem, aby nedošlo k žádnému kontaktu nesterilního předmětu s operačním polem.  
Operační pole je přikryto sterilní rouškou a ta následně fixována ke kůži svorkami. Řez kůží je veden pomocí skalpelu.  
Po průchodu kůží a podkožím je v místě srůstu břišních svalů protnuta břišní stěna a otevřen přístup do dutiny břišní.  
Kastrační háček je použit k vytažení jednoho děložního rohu.  
Poté je vyhledán vaz, na kterém jsou pohlavní orgány v dutině břišní zavěšeny a dále cévy, které vaječníky vyživují. Po protnutí vazu jsou cévy podvázány, aby nedošlo ke krvácení a vaječníky mohou být odstraněny.  
Nyní může být vyzvednuta děloha a lokalizovány krevní cesty.  
Děložní cévy jsou podvázány.  
Nyní může být děloha odříznuta těsně pod úchytem svorky.  
Následuje sešití břišní stěny. Chirurg vždy zkontroluje, zda nedošlo ke krvácení do dutiny břišní. V případě, že ano, musí být tato nejprve důkladně vypláchnuta.  
Dutina břišní je uzavřena, následuje sešití podkoží.  
Na závěr je potřeba scelit kůži a po potření rány ochranným roztokem je operace dokončena.

ZDROJ: https://www.kockaapravo.cz/zdravi-clanek.php?id=25