9 JAK POZNAT ŽE MÁ KOČKA BOLESTI

15.11.2016 09:17
JAK POZNAT, ŽE MÁ KOČKA BOLESTI
Když kočku něco bolí, nemusí to vždy dávat výrazně najevo. (Projevy bolesti ve smečce jsou výrazem slabosti) Projevy bolesti jsou zpočátku často nenápadné. Proto je důležité, abyste dobře znali chování své kočičky a věděli, že jakékoliv změny v běžném chování mohou být signálem, že něco není v pořádku.
Všímejte si těchto změn:
1) neobvyklé chování, schovávání se, zmenšená pohyblivost
2) změny v čistotnosti – čistí se méně než obvykle
3) jakékoliv změny týkající se toalety
4) snížený apetit
5) spaní v jedné pozici
6) změny povahy, chování
7) hrdelní zvuk.. mručení (https://www.youtube.com/watch?v=plz...)
Každý zná svojí kočku nejlépe, všímejte si změn!
Včasné rozpoznání problému je velmi důležité! Nikdy nedávejte kočce lidské léky proti bolesti, mohou být pro ni toxické!
Při podezření na bolest ihned navštivte veterináře!