DVACKA MÁ SVOJE STRÁNKY

17.08.2015 14:32

Projekt Dvacka za dvacku, jehož autorkou je Veronika Fejtová, oslavil rok své činnosti. Nápad se zrodil v červnu 2014 a nyní má zbrusu nové internetové stránky. 

Co je cílem a hlavní myšlenkou Dvacky za dvacku?
Prostřednictvím tohoto projektu bychom rádi podpořili poctivé neziskové organizace, které pečují o opuštěné a týrané kočky a aktivně se podílejí na řešení kritické situace přemnožení koček v České republice. Jsme milovníci koček a usilujeme o to, aby ne jen naši mazlíčci byli v bezpečí, šťastní a žili důstojným životem. Naše akce se snažíme vést vždy v pozitivním duchu a s úsměvem na tváři.
Hlavní myšlenkou tohoto projektu je, že i s málem můžeme hodně pomoci, spojíme-li naše síly. Dvacetikoruna v rukou jednotlivce nic moc neznamená, sejde-li se nás však  tisíc kočkomilů, kteří pošlou    20 Kč na transparentní účet vybraného útulku, získáme společně opuštěným kočičkám 20 000 Kč.
V naší akci tak může pomoci opravdu každý, protože není rozhodující výše částky, kterou se rozhodnete přispět, ale dobrý úmysl, který je sdílen velkou skupinou lidí. Ukažme, že máme srdce pro kočky, dejme kousek z něho právě těm zvířatům, která neměla v životě tolik štěstí!

Jak to všechno začalo?
Projekt Dvacku za dvacku vznikl v červnu roku 2014 pod záštitou facebookové skupiny CAT-MANIA, jejímž smyslem bylo šířit osvětu v oblasti zdraví a zodpovědného chovu koček.
První podnět ve mě probudila Andrea Lacmanová se svými hlasovacími soutěžemi, pomocí nichž se každý měsíc podařilo útulkům získat několik tisíc korun k dobru. Naši věrní členové si jistě vzpomenou na kočičku Bonnie, která působila jako maskot těchto akcí. Brzy se však staly hlasovací soutěže na sociálních sítích natolik populární, že přicházely do hry i placené sms. Umístit se na placeném místě bylo stále náročnější a skupinové nadšení postupně uvadalo. Nebylo by lepší, kdybychom místo té dřiny poslali raději pár kaček přímo do vybraného útulku? A tak jsem přistoupila k jednoduchým počtům. Ve skupině nás už tenkrát bylo kolem 3000 členů. Kdyby alespoň třetina z nás obětovala pouhých 20 Kč, to už byla slušná pomoc, že? Získali bychom opuštěným kočičkám ,,dvacku“ za pouhou ,,dvacku„!
Tato jednoduchá myšlenka byla uvedena do pochodu založením události pro Devět životů o.p.s. Naši členové se projevili jako opravdoví catmaniaci a s veškerým skupinovým nadšením se tak na účet Devítky docinkalo úžasných 16 200 Kč. Nebyla to sice vysněná dvacka, ale i tak to předčilo veškerá naše očekávání. Tento úspěch podnítil naši snahu rozšířit akci pro širokou veřejnost tak, aby naše pomoc byla co možná největší.

Jak to dále pokračovalo?
V následujícím měsíci jsme se rozhodli Dvacku za dvacku zopakovat, tentokrát pro Spolek Jasmína, jehož účet pod záštitou naší akce zaznamenal nárůst o celých 25 434 Kč. Z Dvacky za dvacku se tak stala pravidelná událost, přičemž každý měsíc je vybrána jiná nezisková organizace, které se snažíme získat finanční prostředky a přízeň dárců. Tuto organizaci veřejnosti postupně představujeme a přibližujeme činnost, které se organizace věnuje. Dárci poté zasílají na transparentní účet neziskové organizace své dvacetikoruny (či jiné dary v libovolné výši) pod variabilním symbolem 2020. Začátkem následujícího měsíce je vyhlášená celková suma, kterou se podařilo získat a ze které se společně radujeme.
Za první rok naší činnosti se nám společnými silami podařilo vydvackovat přes 300 000 Kč a tím naše pomoc rozhodně nekončí!

Webové stránky Dvacky můžete navštívit zde: https://www.dvackuzadvacku.cz/