HCM - vyšetření koček, článek kliniky AB Vet v Bohumíně

17.07.2012 09:57

Zde je zajímavý článek kliniky AB VET z Bohumína. Zdroj:https://www.abvet.cz/cz/novinky/23-hcm-vysetreni-kocek/

Pozn. chovatelky - kočičky se dají testovat dříve, zejména když mají být chovné. Pozitivní mohou být i koťata.

HCM -vyšetření koček

6.6.2012

Vyšetření na HCM se provádí u všech plemen koček. Plemena Ragdoll, Mainská mývalí, Britská kočka jsou genticky vysoce predisponovaná pro onemocnění HCM.

HCM- hypertrofická kardiomyopatie -onemocnění s prevalenci 1 nemocná kočka na 500-100 jedinců (u čistokrevných linií je výskyt ještě častější). Základem primárního onemocnění je genetická mutace, která vede k špatnému vývoji svalové buňky srdečního svalu. Hypertrofie srdečního svalu může vzniknout i jako sekundární (není podmíněna geneticky) a to v důsledku vysokého krevního tlaku ( hypertyreóza, onemocnění ledvin), nebo stenózy aorty, pak ale nemluvíme o HCM, ale o koncentrické hypertrofii.

Výsledkem genetické mutace je ztluštění srdečního svalu -primárně myokard levé komory- septum, volná levá stěna komory, papilární svaly. Narušená diastolická funkce srdce. Klinicky se nemoc projevuje: slyšitelný šelest (často spojen se SAM), galopuv rytmus - cválavý rytmus, městnavé srdeční selhání - dušnost, tromboembolie - syndrom náhlé slabosti pánevních končetin, až smrt, často bez předchozích klinických příznaků.

Diagnostika se provádí geneticky nebo echokardiografii (UZV).

Geneticky: je možné testovat plemeno Ragdoll mutace 8116(R820W) a u plemene Mainská mývalí mutace A31P a A74T(Koch mutace). Dědičnost HCM je autozomálně dominantní. Odebíráme krev a zasíláme ji do laboratoře. Výhoda - testovat se dá zvíře v jakémkoliv věku. Nevýhoda test zahrnuje jen danou mutaci (předpokládá se spousta dalších doposud nepopsaných mutací). Testovat se dají jen daná plemena, u kočky, která je v testu pozitivní se nemusí HCM nikdy projevit. Genetika je tedy slibná, ale je zatím jen v plenkách. U lidí je doposud popsáno přes 450 mutací u koček 3!!!!!

Echokardiografie: testujeme zvířata od 18 měsíce stáří a v případě negativního zvířete se vyšetření opakuje co 2 roky do 10 let. Na základě echo. vyšetření dělíme HCM na obstrukční a neobstrukční. Obstrukce je charakterizovaná abnormální anatomii IVS( intravekntrikulárního septa), které zasahuje do výtokového traktu levé komory a způsobuje tak dynamickou obstrukci LVOT(levého výtokového traktu). Tuto anomálii zaznamenáme pomoci dopplerovského vyšetření. Často bývá tato anomálie spojena se SAM(systolický dopředný pohyb mitrální chlopně) přední cíp chlopně je na koci systoly vtažen do LVOT- čímž ho částečně ucpe. Vzniká dvojsměrný turbulentní tok. Tato komplikace HCM se vyskytuje u 44-67% koček s HCM. Je to komplikace, která výrazně zhoršuje klinický obraz nemoci. SAM je často spojen se slyšitelným šelestem. SAM zobrazují nejčastěji na 2D projekci v B modu nebo v M modu s projekcí na mitrální chlopeň.

Echo kriteria HCM: Ztluštění IVS nebo volné stěny levé komory v systole nad 8 mm a diastole nad 6 mm. Přítomnost obstrukce LVOT a to s přítomnosti SAM nebo bez přítomnosti SAM. Dilatace levé síně nad 15 mm. Přítomnost regurgitace na mitrální chlopni.

V případě nejasného výsledku- izolované zvětšení papilárního svalu, cválavý rytmus bez SAM, zvětšení levé síně bez SAM a zvětšení stěny levé komory by se vyšetření mělo opakovat za 1 rok. Pokud bude nález bez změny nebo progrese  lze nález považovat za jinou diagnózu než HCM, např. RCM, DCM.

Léčba: zvířata s HCM, ale  bez klinických problému(asymptomatická kočka). Pro tyto kočky dnes není žádny lék, který by prokazatelně  ovlivňoval vývoj a průběh HCM. Kočka s klinickými příznaky srdečního selhání následkem HCM- zde rozlišujeme akutní léčbu - hospitalizace, torakocentéza, diuretika (furosemid),oxygenační terapie. A následnou dlouhodobou léčbu - ACE inhibitory, diuretika ( furosemid), u koček se SAM přidávame  beta blokátory( atenolol), antitrombotická terapie(acidum ascetylsalicilicum) u pacientu s hrozící tromboembolickou komplikací.