2. SPRÁVNÝ VĚK PRO ODBĚR KOTĚTE

17.06.2014 11:20

Správný věk pro odběr kotěte - 13 týdnů – nepodceňujte. PROČ?


Nejvhodnější doba pro odběr kotěte k novému majiteli je tři měsíce po narození, což je dvanáct až třináct týdnů. Podle Vyhlášky 21/2013 Sb. o ochraně zvířat při chovu ze dne 23. ledna 2013, je minimální věk pro odběr koťat od kočky 84 dnů. Podle řádu Českých chovatelů koček je to třináct týdnů. Je to proto, že jsou koťata odstavená od matky, jsou schopna přijímat tuhou stravu, jsou řádně očkovaná a odčervená. Mají i osvojené hygienické návyky. V tomto věku jsou koťata velmi hravá a učí se sociálnímu chování.
 

Koťata se rodí slepá a hluchá, osrstěná. Mají hned po narození vyvinutý čich a hmat, proto jsou schopna hned nalézt matčiny bradavky. Jejich první potrava je mlezivo a teprve později je to mléko. Kočičí mléko je albuminové, neobsahuje kasein a jen malé množství laktózy, proto je pro ně kravské mléko jako
náhradní potrava nevhodné a nebezpečné. Pouze v případech koťat, která ztratila matku, jsou náhradním řešením specializované mléčné náhražky nebo v krajní nouzi kondenzované mléko (Tatra) ředěné vlažnou vodou. 

Ve dvou týdnech otvírají oči a začínají slyšet. V té době váží okolo 200g. Začínají vnímat svoje okolí a aktivně ho prozkoumávat. Učí se pohybovat a od třetího týdne objevují první hry, při kterých se učí běhat, skákat, plížit se a lovit. Na konci čtvrtého týdne se už začínají sama čistit a jsou schopna se učit používat kočičí toaletu. 

Období mezi pátým až sedmým týdnem je důležité pro socializaci koťat. Vytvářejí si vztah k vlastnímu druhu a k druhům, se kterými přicházejí do styku. Dalším úskalím je očkování, které je pro ně velká zátěž. Děje se tak mezi osmým a devátým týdnem proti infekčním virovým onemocněním, ale je možné koťata očkovat až po odstavení, protože koťata přijímají v mateřském mléce všechny potřebné protilátky. Ochranné látky jsou aktivní až deset dnů po aplikaci. Druhá dávka vakcíny se opakuje za tři až čtyři týdny. Ve věku deseti týdnů už jsou koťata vůči novým věcem obezřetnější a jejich povahy jsou plně vyvinuté.
Dětství kotěte končí poměrně náhle. Většina kočičích matek si je dobře vědoma, že na konci třetího měsíce od porodu jejich péče o potomstvo končí. Koťata jsou schopna se o sebe postarat, mají vytvořeny všechny běžné návyky - potravní, vyměšovací i hygienické. Mají vštípeny nejdůležitější životní
„názory", základy vztahů k jiným kočkám, jiným zvířatům, k lidem.
 

Předčasný odběr kotěte od matky přináší pro jeho zdraví velká rizika:
 Kotě ještě není socializované, není připravené na samostatný ţivot v nové rodině a tělíčko se vyrovnává s takovou změnou.
 Mohou se u něj objevit i psychické obtíţe. Místo veselého a zdravého koťátka bude mít nový majitel nevyrovnané a vystresované zvíře.
 Každá změna prostředí je pro něj stres.
 nedostatečné očkování a odčervení způsobuje spolu se stresem větší moţnost nákazy. Následná léčba v tak útlém věku nemusí být úspěšná.
 

SPRÁVNÉHO CHOVATELE POZNÁTE I PODLE TOHO, ŽE VÁM NIKDY NEPŘENECHÁ KOTĚ MLADŠÍ!


Zdroj: www.miciny.cz/clanky/kotata-45/spravny-vek-pro-odber-kotete-1923/