Občanské sdružení Devět životů

Webové stránky: www.cici.cz/

Kdo jsme
Občanské sdružení Devět životů začalo oficiálně fungovat 25. ledna 2010, v oblasti ochrany zvířat se už ale pohybujeme několik let. Spolupracovali jsme s Občanským sdružením na ochranu zvířat Podbrdsko, ať už jako jeho členové nebo dobrovolníci (depozita). Tato spolupráce nám pomohla zorientovat se v legislativě ohledně ochrany zvířat i v péči o opuštěná, týraná či zraněná zvířata. Sdružení Devět životů je nezisková organizace, všichni členové a dobrovolníci pracují bez nároku na odměnu a ve svém volném čase.

Co je depozitum
Jako většina o. s. na ochranu koček, nejsme ani my klasický útulek jak si ho člověk představuje - velký dům plný klecí a kotců. Naše občanské sdružení je tvořeno sítí domácích depozit - bereme si k sobě tolik koček, kolik zvládneme a ty u sebe máme tak dlouho, dokud se nám nepodaří najít pro ně nový domov. Stelivo a krmivo většinou kupujeme ze svých peněz, veterinární péči se snažíme hradit ze sponzorských darů a příspěvků soukromých dárců. Kočky jdou do nových domovů očkované, zbavené parazitů a dospělá zvířata jsou kastrovaná. Naše kočky jsou zvyklé žít v bytě/domku spolu s lidmi, snažíme se je naučit nebát se, mazlit se a zvykat na různé situace - někdo má psa, jinde jsou děti, někde hodně návštěv. Proto také můžeme každému poradit jakou kočku si vybrat, protože díky individuální péči víme, co které zvíře potřebuje a jakou má povahu.

Co chceme
Naším hlavním cílem je snížit počet volně žijících koček na únosnou míru (kastrační program) a hledat nové domovy pro opuštěné kočky. Kočky bereme zejména z okolí Slaného a Kralup. Až na výjimečné případy nebereme kočky z Prahy, kde je několik dalších soukromých útulků a jeden městský. K dispozici máme čtyři depozita. Jedno slouží pro příjem a karanténu zvířat, zbývající tři jsou tu pro kočky, které prošly naší karanténou a jsou již vyléčené a minimálně jednou očkované. Tato depozita nepřijímají zvířata „z venku“. Naší filozofií je nedávat dohromady zvířata z různých lokalit a zkrátit tak délku případného léčení a pobyt v karanténě na přijatelnou dobu.

Kde jsme
Sídlo OS a příjem zvířat je v malé obci Zvoleněves nedaleko Slaného. Zbývající depozita jsou v Praze.