OS Další šance

OS Další šance

Více zde:  www.dalsisance.cz/
Další šance je sdružení dobrovolníků, které spojuje snaha pomoci, pokud možno, co největší skupině opuštěných, toulavých a týraných koček. OS bylo zaregistrováno začátkem dubna 2010, ale všichni členové mají dlouholeté zkušenosti s péčí o opuštěná zvířata. Jeho členové se snaží zdokonalovat a prohlubovat své znalosti, aby mohli poskytovat tu nejlepší možnou péči opuštěným, toulavým nebo týraným kočičkám, které si ji bezpochyby zaslouží.  Vzhledem k omezeným kapacitám ve všech našich depozitech není možné přijmout každou opuštěnou kočičku, ale preferují se kočičky, které aktuálně nejvíce potřebují pomoc. Kromě péče o svěřence v depozitech, je také hlavní prioritou kastrace toulavých koček a jejich následné vrácení do jejich lokalit (pokud je to možné ). Svěřenci bydlí převážně v domácích prostorách našich členů nebo spolupracovníků, kteří se o ně starají, dávají jim lásku, péči, dočasný a někdy i trvalý domov.