Pan Liška (2007 - 2012)

Pana Lišku jsme si přivezli domů v listopadu roku 2007. Nikdy by nás nenapadlo, že nás bude těšit tak krátce. Zemřel na HCM v červnu 2012 ve věku nedožitých pěti let. (Zuzana Goišová)